Prospectus2016

Prospectus consumentenkrediet -Lening op afbetaling

 

Prospectus nr4

11/05/2016

 

Vooraf:

De prospectus is van toepassing op leningen op afbetaling , in het kader van de Wet op het Consumentenkrediet in boek  VII van het Wetboek van Economisch Recht , waarvan de aanvraag wordt ingediend vanaf 11/05/2016.

De prospectus ligt ter beschikking op de maatschappelijke zetel  en op vraag van klanten , bij bezoek ten huize.

 

Identificatie KEDIETGEVER

 

Delta nv

Maatschappelijke zetel : Wevelgemstraat 122 8930 Lauwe

Telefoon 056414573

Mail info@delta-leningen.be

Ondernemingsnummer/FSMA  0412489728

 

 

De neerlegging van de oprichtingsakte van Delta nv is gebeurd op 21/06/1972 en werkt niet met makelaars.

Alle contracten worden ondertekend op de maatschappelijke zetel  of op vraag van de klant , ten huize van de klant .

 

De lening op afbetaling

 

De lening op afbetaling (kortweg LOA) is een kredietovereenkomst waarbij geld of een ander betaalmiddel ter beschikking van een consument wordt gesteld. De consument verbindt zich ertoe de lening terug te betalen door periodieke stortingen.

De LOA kan dienen ter betaling van bepaalde uitgaven of noden , als ook voor de financiering van een bepaald roerend goed of dienst (een specifiek of bepaald doel, bijv een wagen )

 

De kredietovereenkomsten worden steeds gesloten in aanwezigheid van de kredietgever of een door haar gevolmachtigd persoon .

 

DELTA PROSPECTUS CONSUMENTENKREDIET4

 

Bedrag en looptijd

 

 

Het minimum bedrag van de LOA is 350 €.

Het maximumbedrag hangt af van de terugbetalingscapaciteit van de consument.

 

De minimale looptijd bedraagt 6 maanden .

De maximale looptijden zijn wettelijk vast gelegd op basis van het geleende bedrag .

Delta past volgende maxima toe waar in uitzonderlijke gevallen wordt afgeweken , binnen de wettelijke normen.

 

Tot 2500 euro maximum 24 maanden

2501 tot 3700 euro maximum 30 maanden

3701 tot 5600 euro maximum 36 maanden

5601 tot 7500 euro maximum 42 maanden

7501 tot 10000euro maximum 48 maanden

10001 tot 15000euro maximum 60 maanden

Vanaf 15001 euro maximum 84 maanden

 

Betalingsregeling

Het leningsbedrag wordt steeds in zijn totaliteit ter beschikking gesteld van de consument , via overschrijving op een rekening.

De terugbetaling gebeurt door middel van gelijke maandelijkse terugbetalingen . Deze zijn telkens verschuldigd op dezelfde dag van de maand, de eerste keer één maand volgend op de datum van de terbeschikkingstelling van het leningsbedrag (of één maand volgend op de ondertekening van het leveringsattest indien het gaat om een te leveren goed of dienst).

De betalingen geschieden door overschrijving of bestendige opdracht.

Bij elke maandelijkse betaling worden intresten én kapitaal afgelost , in een wisselende verhouding , precies zoals vermeld op de aflossingstabel die terug te vinden is bij de kredietovereenkomst .

 

Totale kosten

 

De verschuldigde bedragen worden vastgelegd bij het beging van de lening , en dit voor de hele looptijd van het krediet, aan een vaste rentevoet. Het Jaarlijks Kostenpercentage (JKP) bepaalt hoeveel er dient betaald te worden en geeft dan ook de totale kosten der lening weer.

 

In deze kosten zitten zowel de debetintresten als de toegevoegde kosten.

Maar de kosten en vergoedingen die voortkomen uit de niet-uitvoering van de kredietovereenkomst , de kosten ivm met zakelijke zekerheden en de vergoedingen bij vervroegde terugbetaling van het krediet zijn daar niet bij inbegrepen .

 

Het JKP is een percentage op jaarbasis waarvan de maxima wettelijk zijn vastgelegd en deze maxima worden toegepast.

 

Tot 1250EURO 18.5%

Meer dab 1250 tot 5000 euro 12.50%

Meer dan 5000 euro 10%

DELTA PROSPECTUS CONSUMENTENKREDIET4

 

Voorbeeld van een lening met aflossingsplan

 

Een lening op afbetaling van 2500 euro met een looptijd van 24 maanden .

De maandelijkse afkorting , JKP van 12.5% bedraagt 117.49 euro.

 

Geleend bedrag 2500 euro

Looptijd 24 maanden

JKP 12.50%

Mensualiteit 117.49 euro

Totale kost 319.76 euro

Totaal te betalen 2819.76 euro

 

Verdeling kapitaal intrest In de verdeling kapitaal/intresten per

mensualiteit kan het JKP verschillen zodat u

voor de berekening van de precieze

maandlast best het bijgesloten aflossings-

plan kunt volgen . U kunt deze ook, voor

het ondertekenen van het contract

opvragen op de maatschappelijke

zetel.

 

Zekerheden

_____________

 

Een loonoverdracht wordt altijd voorzien.

Andere zekerheden kunnen overwogen worden naargelang de grootte van de lening, de solvabiliteit van de consument, met name  een hypothecaire inschrijving , of een subrogatie in de rechten van de onbetaalde verkoper .

Altijd wordt eerst grondig nagegaan aan de hand van de specifieke gegevens van de aanvraag en consument of deze zekerheden dienen gesteld te worden .

Een verzekering is NOOIT verplicht .

 

DELTA PROSPECTUS CONSUMENTENKREDIET4

Nieuwsberichten

Openingsuren

 • Maandag
 • Dinsdag VM
 • Dinsdag NM
 • Woensdag
 • Donderdag
 • Vrijdag
 • 09.00 - 16.00
 • 09.00 - 12.00
 • 14.00 - 19.00
 • 09.00 - 16.00
 • Gesloten
 • 09.00 - 16.00
Let op, geld lenen kost ook geld.